Case: een nieuwe positionering voor i-Commit, specialist in installatietechniek

HerpositioneringMarketingSterk werkgeversmerk

I-Commit is specialist in installatietechniek en heeft ongeveer 40 medewerkers in dienst. Daarvan werken er 5 op kantoor, de rest werkt bij opdrachtgevers. Vaak zijn dat de grotere installateurs zoals Unica, Kuijpers, Heijmans, Bam en Equans. Zij weten i-Commit goed te vinden. Toch wil i-Commit meer zichtbaarheid en bekendheid realiseren, ook onder kleinere installateurs en adviesbureaus. Doel is onder andere om een nieuwe dienst – BIM consultancy – onder de aandacht te brengen. Samen met Inge Sijpkens hielp ik i-Commit om hiervoor een heldere profilering en een praktisch stappenplan te ontwikkelen.

Inge en ik werken bij dit soort vraagstukken vrijwel altijd volgens vier vaste stappen.

  1. Externe analyse: doelgroep-, markt- en concurrentieanalyse
  2. Interne analyse: de identiteit van i-Commit
  3. Kernboodschap formuleren en communicatieplan maken
  4. Uitvoering en ondersteuning

Gedegen aanpak

Stap 1 t/m 3 zorgen voor een goede basis, waardoor alle communicatieactiviteiten makkelijker worden. We formuleren een heldere, toekomstbestendige en doelgroepgerichte boodschap naar de markt en maken een plan om op de juiste manier onder de aandacht te komen bij de doelgroepen. Het resultaat: je weet wat je wil vertellen, waar, aan wie en hoe. De invulling van stap 4 verschilt per opdrachtgever. Bij i-Commit betrof dat het geven van een praktische training voor de effectieve inzet van LinkedIn en hulp bij het schrijven van webteksten, klantinterviews en blogs.

Multifunctionele doelgroepanalyse

Zonder sterke basis geen sterke boodschap. En dus bestond de eerste stap uit een multifunctionele doelgroepanalyse. Het doel:

  • Inzicht krijgen in de behoeften van de doelgroepen en het beeld dat van i-Commit bestaat.
  • Inzicht krijgen in de marktontwikkelingen en hoe i-Commit hierop in kan spelen.
  • Inzicht krijgen in het onderscheidend vermogen van i-Commit ten opzichte van concurrenten.
  • Input genereren voor klantprofielen en klantreis, die als handleiding fungeren bij de ontwikkeling van content in de uitvoeringsfase.

Doelgroep- en marktanalyse

We belden voor de markt- en doelgroepanalyse uitgebreid met opdrachtgevers van i-Commit om hen te bevragen op de samenwerking met i-Commit. Hoe waren zij in contact gekomen met i-Commit, hoe hadden zij i-Commit geselecteerd, wat zijn sterke en zwakke punten van i-Commit, ook ten opzichte van concurrenten? Wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst en wat i-Commit hierin voor hen kan betekenen? Welke media lezen ze, op welke sociale platforms zijn ze actief, welke onderwerpen vinden ze het meest interessant en hoe worden ze het liefst geïnformeerd? Dit leverde heel veel waardevolle input op.

Concurrentenanalyse

Een concurrentenanalyse volgde. Wat zijn de belangrijkste concurrenten voor i-Commit, op welke doelgroepen richten zij zich en hoe profileren zij zich in de markt? Met de behoeften van de doelgroepen en de sterke punten van i-Commit in ons achterhoofd, plaatsten we de concurrenten en i-Commit tijdens een workshop in een matrix. Zo werd helder waar het onderscheidend vermogen van i-Commit ligt en welke insteek de basis kan vormen voor de communicatie.

De identiteit van i-Commit

Voor een duidelijke profilering speelt de identiteit van i-Commit ook een belangrijke rol. Je identiteit is namelijk uniek en voor elk bedrijf anders. Het biedt vanuit zichzelf al veel kansen voor onderscheidend vermogen. Om helder te krijgen wat kenmerkend is aan i-Commit en de mensen van i-Commit, interviewden we 12 medewerkers. Dat was ook een nadrukkelijke wens vanuit de directie, om de medewerkers actief te betrekken bij dit hele traject. Dat deden we ook tijdens een workshop, waarin we alle inzichten met elkaar bespraken en een eerste richting bepaalden voor de nieuwe boodschap naar de markt.

Heel veel puzzelstukjes

Dan begint het puzzelen. Hoe schuiven we alle puzzelstukjes die voortkomen uit de analyse zo in elkaar, dat een kernboodschap ontstaat die alles zegt? Een combinatie van kernwaarden, missie, visie, USP en pay-off waar i-Commit alle marketing- en communicatieactiviteiten aan op kan hangen en die ook leidend is voor de fysieke uitstraling in de vorm van een website, offertes, brochures, noem maar op?

Onderscheidend vermogen

Het gaat erom datgene naar boven te halen dat waardevol is voor de doelgroepen, treffend is voor de identiteit van i-Commit en onderscheidend van concurrenten. Dat bleek een combinatie van factoren, namelijk de zeer hoge mate van betrokkenheid van i-Commit bij opdrachtgevers en medewerkers (i-Commit doet het niet anders dan SAMEN), het innoverend vermogen van i-Commit en de enorme bak aan BIM-ervaring op complexe projecten in installatietechniek.

Dat werd dan ook het haakje waar we de kernboodschap aan ophingen. De kern van het verhaal: Samen de slimste in installatietechniek. Belangrijk bij deze boodschap: altijd de vermelding van alle diensten. BIM – Consultancy – Engineering.

Employer branding

Met de huidige situatie op de arbeidsmarkt, nemen Sascha en ik vrijwel altijd ook een stuk employer branding mee in onze advisering. We geven de kernwaarden betekenis door te beschrijven waarom die kernwaarden i-Commit zo goed passen en wat dat betekent voor klanten én voor medewerkers.

En in de keuze voor de pay-off hebben we voor i-Commit gezocht naar een pay-off die zowel richting klanten als richting medewerkers goed de lading dekt. Dat werd: Samen de slimste in installatietechniek. De kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, expert en innovatief.

Doelen, KPI’s, thema’s en issues

Ten behoeve van de communicatiestrategie formuleerden we vervolgens doelen en KPI’s, óók voor de arbeidsmarktcommunicatie. We adviseerden over de in te zetten media en benoemden de thema’s en issues om de content omheen te bouwen.

Het bureau Communicatie Team ontwikkelde de nieuwe huisstijl en website, wij schreven de teksten hiervoor, evenals een aantal klantverhalen en blogs. We verzorgden ook een training LinkedIn, zodat i-Commit zich met de nieuwe profilering ook op dit medium nog bekender kan maken in de markt.

Inmiddels is de nieuwe website live en hebben Inge en ik weer een heel leuk adviestraject achter de rug. Wát een leuk bedrijf is i-Commit. Als je BIM-expertise nodig hebt op complexe projecten in installatietechniek óf advies over de projecten heen, dan moet je zeker bij i-Commit zijn 😀.