Markt veroveren met een nieuwe dienst: het verhaal van de Wegenscanners

Herpositionering

In 2014 richtten Ronald Koomans en Wilco Bouwmeester de Wegenscanners op. Als wegenbouwer en geofysicus hadden zij samen een nieuwe meettechniek ontwikkeld. Terwijl ze tussen alle andere auto’s rijden op de weg scannen ze het asfalt en alles wat daaronder zit. Deze meettechniek geeft geen overlast en maakt onder het asfalt zichtbaar wat nog nooit eerder zichtbaar was. Vanuit hun bestaande netwerken kwamen vanaf de start best veel opdrachten, maar ze wisten dat meer en snellere groei mogelijk was. Tijd voor een gedegen marketing- en communicatiestrategie.

Eerste stap: uitzoeken welk beeld op dat moment bestond van de Wegenscanners. Hoe beoordeelden opdrachtgevers de meettechniek en het bedrijf erachter, waarom hadden zij gekozen voor de Wegenscanners, zouden ze het opnieuw doen of werkten ze ook met andere meetmethoden? En in hoeverre kenden potentiële opdrachtgevers op dat moment de Wegenscanners? Hadden zij er al over gehoord en zo ja, via welke weg en zouden ze deze nieuwe meettechniek ook willen proberen?

3 communicatie-uitdagingen

De gesprekken die Inge Sijpkens en ik voerden leveren veel op. Duidelijk werd dat er 3 communicatie-uitdagingen lagen:

  1. Kennis: nog veel partijen hadden geen weet van het bestaan van de Wegenscanners of hadden geen goed beeld van wat de Wegenscanners doen. Zij zien niet genoeg onderscheid met bestaande technieken of kennen de compleetheid van het aanbod van de Wegenscanners niet. Hier ligt dus de opgave om meer naamsbekendheid te creëren, helder uit te leggen wat de Wegenscanners doen en heel praktisch (zo doet u het nu, zo doen wij het voor u) te laten zien wat de toegevoegde waarde is van de Wegenscanners.
  2. Houding: sommige partijen waren nog sceptisch over de resultaten, zijn die wel betrouwbaar? Hier lag dus de opgave om met bewijs te komen dat het betrouwbaar is. Zoals concrete cijfers, voorbeelden uit de praktijk, testimonials van tevreden klanten, inzicht in het proces (hoe werkt het) en de ervaring van de Wegenscanners.
  3. Gedrag: de Wegenscanners kwamen met een nieuw product. Zelfs al waren partijen overtuigd van de betrouwbaarheid en toegevoegde waarde, dan nog grepen zij naar oude technieken, ‘omdat zij die nu eenmaal gewend zijn’. Hier lag de opgave om die potentiële opdrachtgevers over de streep te trekken om het toch te gaan proberen. Bijvoorbeeld door een testrit te doen of een korting aan te bieden voor een eerste meting.

Wat is de kern? Waar gaat het om?

Een concurrentenanalyse volgde, die we samen met de doelgroep- en marktanalyse tijdens een workshop tot een kern brachten om op verder te bouwen. Belangrijke vragen daarbij ook: hoe wil je bekend staan in de markt en op welke aspecten moet in de communicatie de meeste nadruk liggen? Het resulteerde in een kernboodschap die nu als basis dient voor alle communicatie.

Efficiënt wegbeheer wordt een stuk makkelijker met de Wegenscanners. Met behulp van een unieke methode geven we u tot op de centimeter nauwkeurig inzicht in de status van uw wegen. Zónder overlast voor uwweggebruikers. Terwijl we tussen alle andere auto’s rijden, scannen we het asfalt en alles wat daaronder zit. In onze heldere rapportages en tekeningen ziet u vervolgens precies wat de aanleggeschiedenis is van de weg en waar zich schades, wapening, stookplaten en andere bijzonderheden bevinden. Zo weet u exact waar onderhoud of eventueel vervolgonderzoek nodig is en bespaart u tijd en kosten.

De Wegenscanners

Compleet inzicht, efficiënt wegbeheer

Communicatiestrategie bouwen

We formuleerden ten behoeve van de communicatiestrategie vervolgens doelen en KPI’s, werkten klantprofielen en de klantreis uit, bepaalden de centrale thema’s en issues en maakten keuzes in de in te zetten media. We richtten op basis van de klantprofielen en klantreis de website opnieuw in met nieuwe teksten en nieuw beeld, bepaalden samen mogelijke onderwerpen voor blogs en hielpen met het opstarten van een blog. Ook richtten we samen de relevante socialemedia-accounts in en ondersteunden we bij de eerste activiteiten.

Verandering van kennis, houding en gedrag

Inmiddels staat het blog vol met voorbeelden uit de praktijk, nieuwe ontwikkelingen in de meettechniek, cijfers over de resultaten en antwoorden op concrete vragen die spelen in de markt. Dat heeft aantoonbaar al nieuwe opdrachten opgeleverd. Door de activiteiten op sociale media, het netwerken en de aanwezigheid op beurzen blijft de naamsbekendheid van de Wegenscanners maar groeien. Ook de mond-tot-mondreclame doet zijn werk. Potentiële nieuwe opdrachtgevers nemen steeds makkelijker de stap om deze methode uit te proberen en het aantal vaste opdrachtgevers groeit sterk. En op TV waren ze ook al :-).