Een nieuwe profilering voor installatietechnisch adviesbureau Klictet. Een verhaal uit de praktijk.

HerpositioneringMarketing

Enige tijd geleden kreeg ik een telefoontje van een van de medewerkers van Klictet. Of ik iets kon betekenen in hun marketing- en communicatiestrategie. “Wij zijn onderscheidend, maar dit komt niet tot uiting in onze communicatiestrategie. Daarnaast willen wij naast de zorg- en onderwijssector ook flink groeien in commercieel vastgoed”. Samen met Inge Sijpkens maakte ik een plan; een doelgroep-, markt-, concurrenten- en bedrijfsanalyse vormden de basis voor een compleet nieuwe profilering.

Zonder sterk fundament geen sterke boodschap. Dus bestond de eerste stap uit een doelgroepanalyse. Het doel:

  • Inzicht krijgen in de behoeften van de verschillende doelgroepen en het beeld dat van Klictet bestaat.
  • Inzicht krijgen in de marktontwikkelingen en hoe Klictet hierop in kan spelen.
  • Inzicht krijgen in het onderscheidend vermogen van Klictet ten opzichte van concurrenten.
  • Input genereren voor de klantprofielen en klantreis, die als handleiding fungeren bij de ontwikkeling van content in de uitvoering.

Doelgroep- en marktanalyse

We belden met huidige en potentiële opdrachtgevers uit de verschillende branches om hen te bevragen op de samenwerking met Klictet. Hoe waren zij in contact gekomen met Klictet, hoe hadden zij Klictet geselecteerd, wat zijn sterke en zwakke punten van Klictet, ook ten opzichte van concurrenten? Wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst en wat Klictet hierin voor hen kan betekenen? Welke media lezen ze, op welke sociale platforms zijn ze actief, welke onderwerpen vinden ze het meest interessant en hoe worden ze het liefst geïnformeerd?

Bedrijfs- en concurrentenanalyse

Tijdens een workshop bevroegen we vervolgens de medewerkers van Klictet op de sterke en zwakke punten van het bedrijf. Hoe verhield dit zich tot de sterke en zwakke punten die door klanten waren genoemd? Ook stonden we stil bij de doelstellingen, hoe Klictet bekend wil staan in de markt (identiteit) en hoe dat zich verhoudt tot hoe Klictet nu bekend staat in de markt (imago).

Een concurrentenanalyse volgde. Wat zijn de belangrijkste concurrenten voor Klictet, op welke doelgroepen richten zij zich en hoe profileren zij zich in de markt? Met de behoeften van de doelgroepen en de sterke punten van Klictet in ons achterhoofd, plaatsten we de concurrenten en Klictet in een matrix. Zo werd helder waar het onderscheidend vermogen van Klictet ligt en welke insteek de basis kan vormen voor de communicatie.

Heel veel puzzelstukjes

Dan begint het puzzelen. Hoe schuiven we alle puzzelstukjes die voortkomen uit de analyse zo in elkaar, dat een kernboodschap ontstaat die alles zegt? Een combinatie van kernwaarden, missie, visie, USP en pay-off waar Klictet alle marketing- en communicatieactiviteiten aan op kan hangen en die ook leidend is voor de fysieke uitstraling in de vorm van een website, offertes, brochures, noem maar op?

Onderscheidend vermogen

Het gaat erom datgene naar boven te halen dat waardevol is voor de doelgroepen, treffend is voor de identiteit van Klictet en onderscheidend van concurrenten. Dat bleek een combinatie van factoren, namelijk de zeer persoonlijke aanpak van Klictet, het vermogen van Klictet om techniek begrijpelijk te maken en het innovatieve, creatieve (en jonge) karakter van het bureau.

Zo gaan de adviseurs van Klictet altijd een dag in het gebouw zitten waarover zij adviseren en/of stage lopen (meelopen met de medewerkers). Zo leren zij het gebouw en het gebruik echt goed kennen en komen zij tot het beste advies. Zij maken dit advies vervolgens begrijpelijk, door het in gewone mensentaal uit te leggen en gebruik maken van augmented en virtual reality, om te laten zien welke keuzes welk effect hebben.

Kernboodschap

Het puzzelen om dit goed onder woorden te brengen resulteerde in de volgende kernboodschap:

Klictet is het innovatieve installatieadviesbureau dat altijd een stap verder gaat. We adviseren over uw gebouw alsof het van ons is. Verdiepen ons werkelijk in wat uw gebouw nodig heeft en kijken verder dan wat NU goed is voor u en de gebruikers. Door gebruik te maken van de nieuwste 3D-technieken en rekentools realiseren we een optimaal comfort met een zo laag mogelijke energierekening, gedurende de gehele levensduur van het gebouw. Zo krijgt u altijd de meeste waarde voor uw €.

Klictet: brengt techniek tot leven

Doelen, KPI’s, thema’s en issues

Ten behoeve van de communicatiestrategie formuleerden we vervolgens doelen en KPI’s. We brachten de klantprofielen en klantreis in kaart, adviseerden over de in te zetten media en benoemden de thema’s en issues om de content omheen te bouwen. We hielpen praktisch met het inrichten van de sociale media-accounts, met het opstarten van een blog, dachten mee over de nieuwe website en schreven hier ook de teksten voor.

Een verhaal dat staat

Inmiddels is de nieuwe website live (een mooi ontwerp van Ibizz) en lopen de activiteiten op het blog en sociale media. Het nieuwe verhaal van Klictet staat en ook in de gesprekken die de adviseurs voeren maakt dat echt een verschil. Klictet groeit nu snel en de eerste grote opdrachten in commercieel vastgoed zijn binnen.

Wil je ook eens van gedachten wisselen over je bedrijf en jouw onderscheidend vermogen? Bel mij gerust op nummer 06-45150577.